I made this widget at MyFlashFetish.com.

Thursday, March 11, 2010

Latihan Cuti Sekolah

Assalaamualaikum, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Sebagaimana yang ustaz janjikan, akan masukkan soalan untuk tujuan latihan cuti sekolah. Ustaz harapkan agar para pelajar dapat menggunakan ruang cuti yang agak panjang membuat beberapa soalan latihan, supaya cuti yang dilalui nanti bukan sahaja berlalu begitu sahaja tanpa diisi dengan aktiviti berfaedah.


SOALAN UNTUK KELAS 4ABM

Tajuk: Kerajaan Khulafa' Ar-Rasyidin


1(a)Pemerintahan khulafa al-Rasyidin adalah kesinambungan daripada kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad s.a.w.

(i)Jelaskan dua kesan pemerintahan tersebut dari aspek politik. [ 4 markah ]

(ii)Terangkan tiga akibat membelakangkan kepemimpinan tersebut. [ 6 markah ]

(b)Pemerintahan khulafa al-Rasyidin telah menubuhkan dua jabatan baru iaitu Dewan al-Jundi dan Dewan al-Kharaj.

(i)Jelaskan dua peranan Dewan al-Jundi. [ 4 markah ]

(ii)Terangkan dua peranan Dewan al-Kharaj. [ 4 markah ]


2(a)Saidina Abu Bakar al-Siddiq ialah khalifah pertama khulafa al-Rasyidin.

(i)Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas [ 4 markah ]

(ii)Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. [ 6 markah ]


(b)(i)Jelaskan proses perlantikan Saidina Abu Bakar al-Siddiq sebagai khalifah. [ 4 markah ]

(ii)Terangkan tiga polisi pentadbiran Saidina Abu Bakar al-Siddiq. [ 6 markah ]


3(a)Khalifah Umar al-Khattab adalah khulafa al-Rasyidin yang kedua.

(i)Nyatakan riwayat hidup beliau dengan ringkas [ 4 markah ]

(ii)Jelaskan tiga sumbangan beliau dalam pentadbiran negara. [ 6 markah ]


(b)(i)Terangkan proses perlantikan beliau sebagai khalifah. [ 2 markah ]

4(a)Saidina Ali bin Abi Talib adalah khulafa al-Rasyidin yang keempat.

(i)Jelaskan riwayat hidup beliau dengan ringkas [4 markah]

(ii)Terangkan tiga sifat peribadi beliau yang boleh anda contohi. [6 markah]

(b)Saidina Ali bin Abi Talib memberi sumbangan yang besar dalam pentadbiran negara.

(i)Terangkan dengan ringkas proses perlantikan beliau. [4 markah]

(ii)Terangkan dua polisi pentadbiran beliau. [6 markah]

SOALAN UNTUK KELAS 5KA2, 5AU DAN 5ABM

TAJUK: AQIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

RUKUN NIKAH DAN WALIMATUL URUS


1 (a) Ajaran Ahli Sunnah Waljamaah adalah berteraskan kepada al-Quran dan al- Hadis.

(i)Nyatakan takrif Ahli Sunnah Waljamaah mengikut istilah. ( 2 markah)

(ii)Jelaskan dua prinsip akidah Ahli Sunnah Waljamaah. ( 4 markah)

(iii)Terangkan pandangan golongan tersebut terhadap al-Quran. ( 2 markah)

(b)(i)Siapakah yang memasyhurkan nama Ahli Sunnah Waljamaah? ( 2 markah)

(ii)Jelaskan dua usaha untuk memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah.
( 4 markah)
(iii)Terangkan dua akibat menolak pegangan Ahli Sunnah Waljamaah kepada umat Islam. ( 4 markah)

(c)Terangkan dua perbezaan di antara iktikad Ahli Sunnah Waljamaah dengan Khawarij.
( 4 markah)


2Apakah maksud wali. (2 markah)

3Jelaskan dua situasi kuasa wali nasab berpindah kepada wali hakim. (4 markah)

4Jelaskan tiga sebab mengapa dua orang saksi diperlukan dalam majlis pernikahan.
(6 markah)
5Terangkan dua syarat ijab dalam pernikahan. (4 markah)

6Terangkan dua hikmah disyariatkan mahar dalam perkahwinan. (4 markah)

7Jelaskan perbezaan mahar dengan hantaran dari segi maksud dan hukum. (4 markah)

8Terangkan dua adab mengadakan walimatul urus. (4 markah)

9Jelaskan dua contoh amalan maksiat dalam walimatul urus dewasa ini. (4 markah)

10Nyatakan dua hikmah walimatul urus. (4 markah)

No comments:

Post a Comment

MUHAMMAD TAKIYUDIN SUKERI © 2008. Design by :vio Templates Sponsored by: gold bola