I made this widget at MyFlashFetish.com.

Monday, April 25, 2011

PENDIDIKAN ISLAM T4: PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

1. SYIRIK

1. Syirik ialah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu pada sifat, zat atau perbuatan sama ada secara nyata atau tersembunyi. Contohnya mengatakan bahawa Nabi Isa anak Allah SWT atau Allah SWT adalah al-Masih dan sebagainya.


2. Bahagian syirik:


a. Syirik Jali iaitu menyengutukan Allah SWT secara terang-terangan seperti menyembah berhala.

b. Syirik Khafi iaitu menyengutukan Allah SWT secara tersembunyi seperti:


i. Riak iaitu melakukan sesuatu dengan perasaan ingin dipuji dan dihargai oleh orang lain.

ii. Ujub iaitu merasa megah dan kagum dengan diri sendiri.

iii. Takabbur iaitu merasa besar dan hebat.

iv. Sum’ah iaitu mahu kelebihan diri diketahui oleh orang lain.


3. Akibat perbuatan syirik:


a. Terbatal iman.

b. Semua amalan tidak diterima dan tidak mendapat pahala.

c. Di akhirat nanti kekal dalam neraka.


4. Perbuatan syirik yang masih diamalkan:


a. Memakai tangkal azimat.

b. Menziarahi tempat-tempat yang di anggap keramat untuk meminta pertolongan.

c. Mengadakan upacara tertentu se-perti menolak bala.


5. Kesan amalan syirik:


a. Menjatuhkan martabat manusia se-bagai khalifah Allah SWT.

b. Manusia lebih takut kepada mak-hluk lebih daripada khalik.

c. Manusia berpecah belah kerana adanya tukang tenung yang mera-malkan sesuatu yang buruk.


Sunday, April 24, 2011

BACAAN AL QURAN YANG SANGAT MERDUMasya Allah.. Subhanallah..
Tersentuh hati ini mendengar alunan bacaan ayat-ayat suci Al-quran yg diperdengarkan oleh seorang kanak-kanak ketika mengimamkan solat berjamaah.. subhanallah..
mudah-mudahan lebih ramai kanak-kanak zaman sekarang yg dapat membaca dan mengimamkan solat jamaah,. Amin..

Saturday, April 23, 2011

PENDIDIKAN ISLAM T.4: Pelajaran 10

10. PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN IMAN

1. Pengertian iman:
Membenarkan dalam hati dan berikrar den-gan lidah serta beramal dengan perbuatan.

2. Contoh perkara-perkara yang membatal-kan iman:
a. Dengan hati:
i. Niat hendak meninggalkan agama Islam.
ii. Yakin bahawa agama lain lebih baik dari Islam.
iii. Ragu-ragu salah satu daripada rukun iman.
iv. Mempersendakan di dalam hati segala hukum Allah SWT.

b. Dengan lidah/ucapan:
i. Menghina al-Quran dan as-Sunnah.
ii. Memuja makhluk setaraf den-gan Khaliq (Pencipta).
iii. Menghina terutama hukum Allah SWT.
iv. Mengaku keluar dan Islam.

c. Dengan perbuatan:
i. Mencampak al-Quran.
ii. Memulia atau merayakan ke-percayaan agama lain.
iii. Mengekalkan dosa besar seper-ti berzina, minum arak,
dan derhaka kepada dua ibu bapa.
iv. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

3. Kesan daripada iman yang kukuh:
a. Mengamalkan akhlak-akhlak yang ter-puji.
b. Berjihad pada jalan Allah SWT.
c. Berani menegakkan kebenaran.
d. Membelanjakan harta pada jalan yang diredai Allah SWT.
e. Menuntut ilmu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
f. Bertawakkal kepada Allah SWT setelah berusaha.

4. Cara mengelakkan tebatalnya iman:
a. Berpegang teguh kepada ajaran Islam.
b. Menghindarkan semua perbuatan yang boleh membatalkan
keimanan kepada Allah S.W.T.
c. Tidak bergaul dengan mereka yang sering melakukan amalan
yang ditegah oleh Allah S.W.T.
d. Menghadiri kelas-kelas pengajian agama dan pengetahuan am.
e. Mendampingi alim ulama’ dan golongan yang taat pada ajaran Allah S.W.T.
f. Tidak bekerjasama atau melibatkan diri dengan mana-mana pihak
yang melakukan perbuatan yang membatalkan iman.
g. Sentiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang meningkatkan
keimanan dam keataatan kepada Allah S.W.T.
h. Mematuhi semua suruhan Allah S.W.T dan meninggalkan segala larangan-Nya.

5. Antara perkara-perkara yang membatal-kan iman termasuklah:
a. Syirik d. Kurafat
b. Kufur e. Sihir
c. Riddah f. Nifak
MUHAMMAD TAKIYUDIN SUKERI © 2008. Design by :vio Templates Sponsored by: gold bola